Pretraga
Međunarodna koordinacija

FEE - Fondacija za ekološku edukaciju

fee
FEE Programi

Plava zastavica

blue_flag

Mladi ekoreporteri

mladiekoreporteri

Earth Day 2013
earthday
Sponzori

jpmd
Medijski sponzorradio_kotor

Login
Ko je "online"
Imamo 10 gostiju na mreži

Fondacija za ekološku edukaciju - FEE

fee

Fondacija za Ekološku Edukaciju (FEE) je mreža preko 50 nacionalnih nevladinih i neprofitnih organizacija koje promovišu ekološko obrazovanje. Svaka nacionalna organizacija je odgovorna za sprovodenje neke od FEE kampanja na nacionalnom nivou.

Pored već dobro poznate kampanje »Plava zastavica«, FEE sprovodi još četiri programa: »Eko škole«, »Mladi reporteri o životnoj sredini«, »Učimo o šumama« i »Zeleni ključ«.

Kampanja »Plava zastavica« postoji od 1987. godine. Plava zastavica je ekskluzivno eko-obilježje odnosno simbol visokih standarda zaštite životne sredine kao i kvalitetnih sanitarnih i bezbjednosnih uslova na plažama i marinama. Sastavni dio kampanje je i ekološko obrazovanje kao i informisanje javnosti, vlasti i turističkih aktera o zaštiti životne sredine.

Kampanja »Eko škole« predstavlja mrežu u koju se učlanjuju škole prihvatajući da izrade i sprovode svoje Ekološke Akcione Planove, za šta svake školske godine (poput plave zastavice) dobijaju zelenu zastavu. Ova kampanja je namjenjena osnovnim školama.

Kampanja »Mladi reporteri o životnoj sredini« je predvidjena za srednjoškolce. U okviru ove kampanje mladi imaju priliku da učestvuju u međunarodnim kampovima i seminarima, gdje uče kako da uočavaju probleme životne sredine, i kako da obavještavaju javnost o njima. Nakon sticanja ovih iskustava, obezbjediće se da mladi reporteri imaju priliku da izvještavaju o životnoj sredini na lokalnim radio stanicama, putem školskih i lokalnih publikacija i sl.

Kampanja »Učimo o šumama« usmjerena je na promovisanje zaštite svjetskog šumskog fonda i konkretne akcije u okviru pojedinih zemalja.

Kampanja »Zeleni ključ« ukazuje na kvalitet usluga i odnos prema okolini u turističkim objektima – hotelima i kampovima.