Novosti - jun 2017.

HOTEL “CARRUBA” U PILOT FAZI PROGRAMA “GREEN KEY”

Već 15 godina NVO “EKOM" zajedno sa JP “Morsko dobro” i resornim ministarstvom uspješno sprovodi program "Blue flag" (Plava zastavica) koji je jedan od 5 programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE). Ovaj program se odnosi na plaže i marine, njihovo ekološko upravljanje i odgovoran odnos gostiju, posjetilaca i osoblja prema životnoj sredini.

Kao svojevrsni pandan je prije više od 20 godina pokrenuta slična kampanja “Green key” (Zeleni ključ), koja se odnosi na turističke i ugostiteljske objekte i danas je to respektabilan medjunarodni program sa preko 2.600 sertifikovanih objekata u preko 50 zemalja širom svijeta. NVO “EKOM" je pokrenula aktivnosti na uspostavljanju ovog programa i u našoj zemlji. Tim povodom u Crnu Goru je došao g-din Finn Bolding Thopmsen, medjunarodni direktor programa Green key i zamjenik izvršnog direktora FEE koji je sa predstavnicima EKOM-a obavio kontrolu ispunjenosti kriterijuma u hotelu “Carruba” u Donjoj Lastvi, koji se prijavio kao pilot hotel u Crnoj Gori.

gk_1_-_P6277815 gk_2_-_P6277809 gk_3_-_P6277811

Opšti utisak nakon obilaska hotela je veoma dobar, a posebno se ističe posvećenost osoblja na čelu sa direktorom Ivanom Nedeljkovićem da “Carruba” postane prvi hotel u našoj zemlji sa ovom ekološkom oznakom.
Nakon formiranja nacionalne komisije u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, te pozitivnog nalaza g-dina Fina Bolding Topmsena, može se očekivati i dodjela prvog Zelenog ključa u Crnoj Gori.