Pretraga
Međunarodna koordinacija

FEE - Fondacija za ekološku edukaciju

fee
FEE Programi

Plava zastavica

blue_flag

Mladi ekoreporteri

mladiekoreporteri

Earth Day 2013
earthday
Sponzori

jpmd
Medijski sponzorradio_kotor

Login
Ko je "online"
Imamo 3 gostiju na mreži

ECOM - Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori

ecom

ECOM je samostalno i dobrovoljno udruženje za zaštitu životne sredine.

ECOM ostvaruje svoje programske ciljeve tako što: 

 • Promoviše održivi razvoj;
 • Štiti okolinu, biljni i životinjski svijet kopna i mora promoviše obnovu i unapredjivanje prirodnih i ljudskih resursa, te načine njihovog korišćenja i ekonomske valorizacije;
 • Njeguje i afirmiše vrijednosti kulturne baštine;
 • Podstiče i sprovodi obrazovanje o životnoj sredini;
 • Razvija svijest o poštovanju vrijednosti zdrave životne sredine, u njenom najširem smislu i, s tim u vezi, doprinosi adekvatnoj informisanosti svih društvenih struktura;
 • Uspostavlja saradnju sa domaćim i medjunarodnim organizacijama i udruženjima čiji su djelatnost i ciljevi srodni;

Osnovne djelatnosti ECOM-a su:

 • edukativni programi i akcije na podizanju ekološke svijesti svih društvenih grupa
 • izrada stručnih studija i priloga iz oblasti zaštite životne sredine, procjene kapaciteta, osjetljivosti i rizika, zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, procjene uticaja zahvata na životnu sredinu i strateške procjene uticaja na životnu sredinu
 • izrada strategija, politika i akcionih planova za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
 • integracija aspekata zaštite životne sredine i zdravlja ljudi u strateška i planska dokumenta
 • informatika u zaštiti životne sredine,
 • stručne konsultacije u oblasti upravljanja zaštićenim područjima i prostorima posebno vrijednih prirodnih, pejzažnih i kulturnih obilježja
 • organizacija stručnih, edukativnih i istraživačkih projekata iz oblasti u okviru svojih djelatnosti;
 • priprema i publikovanje štampanih, elektronskih i medijskih materijala u oblastima svoje djelatnosti.

ECOM ima sjedište u Kotoru, a svoje djelatnosti ostvaruje na teritoriji Crne Gore.

ECOM postoji od 2001. godine i u proteklom periodu sproveo je više kampanja i projekata: “Edukacija ribolovačkih društava – ribara na Skadarskom jezeru u cilju podizanja ekološke svijesti” (u okviru programa REC-a), 3 radionice u okviru projekta “Trening za nevladine organizacije za pisanje projekata” (za potrebe World Vision), priprema projekta “Zaštićena morska područja” (u saradnji sa Jadranskim projektom Delfin iz Hrvatske), seminar “Upravljanje čvrstim otpadom” (u saradnji sa NVO “Pro mare” iz Budve).

Članovi ECOM-a bili su stalni saradnici više naučnih i popularnih časopisa “Gorske staze”, “Soa nebeska”, “Barske novine”, “Pomorstvo” kao i programa “Eko kutak” Radio Kotora, koji se emituje više od deset godina u kontinuitetu.

Realizacija programa Fondacije za ekološku edukaciju: Plava zastavica (od 2003. godine) i Mladi eko-reporteri (od 2008. godine) u skladu je sa opredjeljenjm ECOM-a da sprovede principe primjenjene zaštite životne sredine kroz podizanje svijesti pojedinca o ekološkim problemima.

Kampanja Plava zastavica je dobila 2005. i 2007. godine nagradu NTO za doprinos turizmu u Crnoj Gori.

 

Ovdje možete preuzeti logo NVO EKOM u vektorskom formatu. (0.5 MB)