Novosti - Oktobar 2006.

POSJETA PREDSJENIKA FEE CRNOJ GORI

Nakon godišnjeg skupa nacionalnih operatera Plave zastavice u Bečićima, organizovana je i zvanična posjeta predsjednika FEE Jana Eriksena Crnoj Gori.

Sastancima, koji su održani u prostorijama “EKOM”-a u Kotoru i JP za upravljanje morskim dobrom u Budvi, su prisustvovali Aleksandar Ražnatović, predsjednik EKOM-a, Vasilije Bušković, potpredsjednik EKOM-a i Saša Karajović, nacionalni koordinator kampanje Plava zastavica.

Dogovorene su aktivnosti koje EKOM treba da sprovede u narednom periodu kako bi postao punopravni član FEE.