Novosti - Oktobar 2002.

PREZENTACIJA KAMPANJE PLAVE ZASTAVICE U CRNOJ GORI

Sredinom oktobra 2002. u hotelu »Montenegro« u Bečićima, u organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Ministarstva turizma RCG, održan je seminar »Plava zastavica u Crnoj Gori« - prvi korak u promociji i uvodjenju poznate i priznate ekološke i turističke oznake u Crnoj Gori.

Na tom skupu je predstavljena NVO “Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori - EKOM” kao kandidat za nacionalnog operatera ove kampanje u našoj zemlji.